Służba Więzienna na uroczystościach z okazji obchodów 74. Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Sonnenburg

1 lutego br. w Słońsku odbyły się uroczystości związane z obchodami 74 Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Sonnenburg.

Początki więzienia Sonnenburg/Neumark datowane są na lata 1832-1833, kiedy to powstały pierwsze budynki kompleksu. W latach 1846-1847 byli tu więzieni m.in. polscy działacze niepodległościowi, związani z powstaniem wielkopolskim 1846 roku.

Miejscowi działacze NSDAP, po wygranych wyborach w 1933 roku, doprowadzil do otwarcia tu jednego z pierwszych obozów koncentracyjnych.
Obóz w Sonnenburgu istniał od kwietnia 1933 przez okres około roku. Trafili tu m.in. oskarżeni po pożarze Reichstagu parlamentarzyści, intelektualiści (m.in. pisarze Carl von Ossietzky i Erich Mühsam) oraz więźniowie polityczni.

W 1934 roku placówce przywrócono status więzienia, w którym jednak nadal przetrzymywani byli więźniowie polityczni. W 1941 roku, po wydaniu przez władze hitlerowskie dekretu Nacht und Nebel, do więzienia trafiło ok. 1500 członków opozycji antynazistowskiej z terenów Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga i Norwegii. W Sonnenburgu zostali również osadzeni członkowie Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, działającej we Francji.

W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku żołnierze SS dokonali masakry 891 więźniów Sonnenburga. Tylkom czterem osobom udało się przeżyć. Po II wojnie światowej budynki więzienia rozebrano, zachowując jedynie miejsce rozstrzelań, zwane Ścianą Śmierci.

Organizowane corocznie uroczystości mają na celu upamiętnianie tych wydarzeń i przypominanie młodemu pokoleniu do czego prowadzi ideologia nienawiści. W uroczystościach uczestniczyły liczne delegacje, w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, służb mundurowych, szkół oraz zakładów pracy. Z ramienia Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., w uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Arkadiusz Tomczak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała, mjr Piotr Lech.

 

tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: Podinsp. ds Promocji Urząd Gminy Słońsk Wojciech Zimmerman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej