W dniu 21 kwietnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku do użytku oddano nowo powstałą kaplicę w której będą odbywały się nabożeństwa dla więźniów.

Starania o stworzenie kaplicy w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku trwały od dłuższego czasu „Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym więźniowie będą mieli godne warunki do modlitwy” podkreśla kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku ppłk Patrycja Napierała.

Dotychczasowo miejscem posług religijnych dla skazanych była świetlica. Możliwość uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania sakramentów świętych odgrywa szczególną rolę, pomaga odnaleźć sens życia i ukierunkować na wartości. Teraz skazani, odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku będą mieli taką możliwość.

Do powstania Kaplicy przyczyniło się wiele osób, którzy z zaangażowaniem zadbali o każdy detal tego szczególnego miejsca. Wnętrze kaplicy zostało przygotowane przez kapelana, pracowników jednostki penitencjarnej oraz samych osadzonych. Kameralna, niewielka kaplica, przewidziana jest dla około 20 osadzonych. Jej specyficzny klimat nastraja do modlitwy i rozmyślań, co w takim miejscu jak zakład karny ma szczególne znaczenie.

Wierzymy, że nowo powstała Kaplica będzie miejscem modlitwy i refleksji nad prawdziwymi wartościami w życiu każdego człowieka.

 

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej