Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku wzięli udział w festynie "NIECH LOSY NAS ŁĄCZĄ, NIE DZIELĄ" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.

 

W ramach uczestnictwa w festynie funkcjonariusze Służby Więziennej mogli zapoznać osoby zainteresowane z polskim systemem więziennictwa. Zademonstrowano wyposażenie ochronne oraz omówiono pracę różnych działów w zakładzie karnym. Omówiono wykonywanie obowiązków służbowych na wielu stanowiskach, z podkreśleniem pracy ochrony, wychowawców oraz psychologów. Zainteresowani mogli również z bliska obejrzeć pojazd służbowy. Przygotowane wcześniej materiały promocyjne posłużyły za dodatkową informację o naszej formacji; omówiono wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci do naszej formacji. Pytania odnośnie charakteru wykonywanych przez Służbę Więzienną obowiązków zadawali również goście zagraniczni.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje o typach zakładów oraz specyfice pracy z osadzonymi, a wśród najmłodszych uczestników festynu największą atrakcją był miś - maskotka Służby Więziennej.

Udział Służby Więziennej w inicjatywach podejmowanych m.in. przez samorządy to okazja do integracji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych pomysłów na rzecz budowania pozytywnego wizerunku naszej formacji w społeczeństwie. Takie wydarzenia mają szczególne znaczenie przy pozytywnym kreowaniu świadomości lokalnej społeczności z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

tekst: st. szer. Marcin Kwiatkowski

zdjęcia: mjr Piotr Lech

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej