Uroczystości 2 i 3 maja w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku  mjr Mariusz Dąbrowski zorganizował obchody 2 i 3 Maja tj. Dzień Flagi RP i Ustanowienia Ustawy Rządowej z 1791 r. Pod kierunkiem wychowawcy osadzeni przygotowali plakaty nawiązujące do Świąt, gazetkę historyczną oraz wykonali kotyliony. Ponadto wzięli udział w konkursie historycznym " Wybierać prawdę". Wyświetlony został również film dokumentalny "3 Maja". Starszy wychowawca mjr Mariusz Dąbrowski zapoznał osadzonych ze znaczeniem Flagi RP w dziejach oraz Ustawy Rządowej z 1791 r.
Flaga RP jest jednym z najważniejszych symboli narodowych Polski i kształtuje tożsamość narodową. Flaga RP jest powodem do dumy i chwały. Jednoczy i scala społeczeństwo.
Uczenie szacunku do polskich symboli narodowych i Świąt państwowych wpływa pozytywnie na przebieg procesu resocjalizacji poprzez nabywanie społecznie pożądanych postaw i wartości.
Wybór, którego dokonali reformatorzy w 1791 r. ustanawiając pierwszą w Europie Konstytucje jest wzorem dbałości o dobro wspólne społeczeństwa już nie tylko jako szlachty, ale także mieszczaństwa chłopów. Część magnaterii z obawy przed utratą dotychczasowego statusu i stanu posiadania opowiedziała się jednak przeciwko reformą i Konstytucji 3 Maja zawiązując konfederację targowicką, która doprowadziła do zbrojnej intwerwencji wojsk rosyjskich. Taka postawa targowiczan sprawiła, iż zapisali się na kartach historii jako "zdrajcy".
Przykład targowiczan wskazuje, że można dokonać w życiu wyboru pomiędzy własnym interesem, chwilowym zyskiem (obalenie postanowień Konstytucji 3 Maja) zapisując się jednak negatywnie w dziejach narodu i państwa na zawsze. Można także dokonać wyboru trudnego, wymagającego wysiłku i wyrzeczeń jakim było w XVIII w spisanie praw i obowiązków obywateli w Konstytucji 3 maja mając na względzie zagrożenie ze strony państw ościennych, a szczególnie Rosji.
Powyższa postawa reformatorów to wzór właściwego wyboru, odpowiedzialności i dbałości o losy ojczyzny i jej mieszkańców.

Podobnie osadzeni w jednostce penitencjarnej mają możliwość wyboru pomiędzy aktywnym udziałem w procesie resocjalizacji, zerwaniem z dotychczasowym trybem życia, z uzależnieniami, stałymi, trwałymi i pożądanymi zmianami w postawie, nabyciem właściwych i niepodważalnych wartości. Ale mogą również poprzez brak woli w kształtowaniu społecznie pożądanych postawa to wszystko zaprzepaścić i powrócić do przestępstwa.

Uroczystości 2 i 3 Maja przebiegały z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych i epidemicznych.

 

Tekst: mjr Mariusz Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej