Osadzeni uczestniczyli warsztatach w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień "Korekta dla osadzonych", podczas którego poruszana była materia alkoholu oraz konsekwencji jego nadużywania

W trakcie pracy warsztatowej mieli możliwość zapoznania się z jednostkami standardowymi alkoholu, mechanizmami uzależnienia, stratami i szkodami, które w życiu ludzkim generuje alkohol. Brali udział w dyskusji w trakcie przygotowania wykresu i listy "za i przeciw spożywaniu alkoholu". Otrzymali informacje o stylach spożywania alkoholu, z uwzględnieniem ich poszczególnych charakterystyk. W trakcie burzy mózgów zastanawiali się nad racjonalnym i bezpiecznym piciem. Na przykładzie zaproponowanej dawki przyjętego alkoholu ocenili, przy pomocy dostępnych materiałów edukacyjnych, ilość promili we krwi po spożyciu. Wypełnili anonimowy test AUDIT w celu sporządzenia słupkowego wykresu, na którym zaprezentowane zostały odpowiedzi udzielone przez grupę. Było to ukierunkowane na kształtowanie samoświadomości w bezpieczny sposób - bez ryzyka oceny przez innych. Uzyskali informacje zwrotne oraz niezbędne materiały samo-edukacyjne. Zapoznali się z placówkami, w których mogą otrzymać pomoc w walce z nadużywaniem alkoholu. Brali udział w dyskusji na temat prozdrowotnych aspektów abstynencji.

Oddziaływania realizowane były w oparciu o materię teoretyczną przygotowaną z ramienia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, którą sporządził Prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek – Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki; powyższe miało na celu przygotowanie kadry penitencjarnej do prowadzenia wyspecjalizowanych oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień - w sposób przystępny oraz efektywny dla osób pozbawionych wolności. Za realizację spotkań w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odpowiedzialni byli mł. chor. Marcin Kwiatkowski oraz ppor. Marcin Łukasiewicz.

Skazani brali aktywny udział w spotkaniach, które odbyły się w miłej i przystępnej atmosferze. Osadzeni zostali zachęceni do kontaktu z wychowawcą oraz z psychologiem w sprawach indywidualnych, w zakresie swoich deficytów.

Charakter spotkań miał na celu realizację oddziaływań w aspektach: edukacyjnym, psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, prozdrowotnym, informacyjnym, z uwzględnieniem informacji zwrotnych odnośnie poruszanych kwestii.

tekst i zdjęcia: mł. chor. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej