Podtrzymywanie więzi rodzinnych to podstawowe prawo osób pozbawionych wolności. W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku nowe technologie cieszą się dużym zainteresowaniem skazanych

Podtrzymywanie więzi rodzinnych to podstawowe prawo osób pozbawionych wolności. Kodeks karny wykonawczy daje sposobność jego realizacji. Zgodnie z art. 105§1 kkw skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez „INNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI”.

Wideorozmowy to nowa technologia, która już kilka lat temu wkroczyła do więziennej rzeczywistości. Od sierpnia 2014 roku skazani mają możliwość kontaktowania się z bliskimi przez Skype'a we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

W tym trudnym okresie pandemii zainteresowanie tą formą kontaktu znacząco wzrosło, Co ważne - wideorozmowy wielokrotnie ułatwiają kontakt osoby pozbawionej wolności z rodziną zamieszkałą wiele kilometrów od miejsca osadzenia skazanego lub za granicą.

W Oddziale zewnętrznym w Słońsku wyodrębnione zostało pięć stanowisk komputerowych, odpowiednio wyposażonych w dostęp do internetu, niezbędny osprzęt, czyli kamerkę internetową i słuchawki. Ta forma łączności umożliwia więźniom podtrzymywanie relacji z bliskimi, naprawianie ich oraz pomaga przygotować do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie po wyjściu na wolność. Kontakt przez Skype'a pozwala na bardziej aktywny udział w życiu rodziny czy wspólne podejmowanie decyzji.

Poprawne relacje rodzinne są jednym z czynników wspierających zerwanie z przestępstwem, mogą być też czynnikiem motywującym do praworządnego życia na wolności.
 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej