Więzienne Macierzyństwo: dobro matki czy dziecka?

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”.

7 maja 2019 roku w jednej z auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pod nazwą „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”. W spotkaniu dotyczącym macierzyństwa mającego miejsce w jednostkach penitencjarnych wzięła udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała.

Uczestnicy prelekcji wygłaszanych w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się między innymi o aspektach prawnych odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z dziećmi, znaczeniu relacji przywiązania w kształtowaniu więzi pomiędzy matkami i dziećmi w warunkach izolacji penitencjarnej, jak również o sposobie funkcjonowania Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej był Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Penitencjarne Koło Naukowe PRISON. Konferencja odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego; Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

zdjęcia: PRISON - Penitencjarne Koło Naukowe - UZ Zielona Góra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej