SARS-CoV-2

 

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Polski potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, za zgodą sędziego penitencjarnego na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy przedłużono wstrzymanie:

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego,

2) udzielania osadzonym widzeń,

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych

na kolejny okres od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia 05 maja 2020 r. włącznie.

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. i Oddział Zewnętrzny w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Rozmiar: 533.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej