Uprzejmie informuję, że dzień 5 stycznia 2024 r. ustalony został na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dniem wolnym od służby i pracy w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., i podległym Dyrektorowi ZK w Gorzowie Wlkp., Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

Powyższe jest konsekwencją konieczności obniżenia wymiaru czasu służby i pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 06.01.2024 r. Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku w dniu 05 stycznia 2024 r. funkcjonować będzie tak, jak w dniach wolnych od pracy, czyli administracja jednostki nie będzie urzędować.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej