Ograniczenia niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze miast Polski potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), począwszy od dnia 16 marca 2020 r. od godziny 15.00, na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, na okres 7 dni, wstrzymuje się:

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
  • udzielanie osadzonym widzeń;
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

Jednocześnie zostaje zwiększona:

  1. częstotliwość korzystania z komunikatora SKYPE oraz rozmów telefonicznych, w zależności od ilości zgłoszeń, adekwatnie do indywidualnych potrzeb osadzonych i możliwości jednostki penitencjarnej;
  2. wprowadza się dodatkową kąpiel dla osadzonych oraz zwiększa się czas podawania ciepłej wody o dodatkową godzinę w czasie wydawania posiłków;
  3. w dniu wprowadzenia ograniczeń, tj. 16.03.2020 r., zezwala się osadzonym na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy telefonicznej, w celu poinformowania osób bliskich o wprowadzonych ograniczeniach;
  4. od dnia 17.03.2020 r., w dni robocze (poniedziałek-piątek), czas korzystania z aparatu telefonicznego, z wyłączeniem rozmów telefonicznych z podmiotami, o których mowa w art. 8§3 KKW, wydłuża się do 8 minut;
  5. emisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy radiowęzeł;
  6. podjęte będą inne szczegółowe działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, o których będą informować bezpośrednio wychowawcy.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej