Wiedza, edukacja, zatrudnienie

Od 19 września w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbywa się ostatni już w roku 2019 kurs zawodowy: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kurs został zorganizowany dla grupy 12 skazanych. Uczestnicy kursu uczą się solidnych podstaw prac wykończeniowych stosowanych w budownictwie.

Głównym celem projektu jest wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz na otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

tekst i zdjęcia : kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej