„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - rękodzieła wykonane w czasie zajęć resocjalizacyjnych przez skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku zasiliły świąteczną licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na remont i doposażenie świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Słońsku.

Przedswiąteczny czas sprzyja organizowaniu spotkań i acji, które mają na celu pomoc potrzebującym lub wsparcie szczytntch inicjatyw. Podobni rzecz ma się w Słońsku, gdzie  odbył się Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Słońsku. Celem imprezy było zacieśnienie więzi międzypokoleniowej, integracja środowiska szkolnego, rodzinnego oraz lokalnego a także budowanie mostów spajających wokół wspólnego celu.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku w ramach działających w więzieniu kół zainteresowań oraz programów resocjalizacyjnych tworzą różnego rodzaju rękodzieło. Kadra penitencjarna wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom lokalnej społeczności, która aktywnie prowadzi różnego rodzaju akcje celem zebrania funduszy, wyszła z inicjatywą przekazania prac skazanych na licytacje.

Skazani przy zaangażowaniu funkcjonariuszy OZ w Słońsku włączają się w akcje charytatywne i pomocowe. Takie działania są niezwykle ważne w procesie resocjalizacji. Pozwalają osobom pozbawionym wolności zmierzyć się z tym co ludzkie, dają możliwość poczucia się potrzebnym, dotknięcia istoty człowieczeństwa, doświadczenia empatii, a także osobistego zadośćuczynienia społeczeństwu za wyrządzone krzywdy.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej