W dniu 8.12.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyły się warsztaty dla osób skazanych w ramach projektu "Edukacja w zakresie uzależnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych" opartego na współpracy z fundacją "Damy radę" w porozumieniu z ROPS Zielona Góra. Zrealizowano dwa spotkania po 3 godziny, z których skorzystało łącznie 21 osadzonych.

Uczestnicy warsztatów otrzymali podstawowe informacje w kontekście używania substancji psychoaktywnych, celem zwiększenia świadomości oraz ostrożności osób sięgających po wspomniane substancje. Oddziaływania wskazywały na korzystne zachowania prozdrowotne oraz miały zmotywować uczestników do zmniejszenia otwartości na korzystanie z substancji zmieniających świadomość. W trakcie realizacji spotkań poruszone zostały obszary tematyczne odnoszące się do mechanizmów rozwoju uzależnienia, jego objawów oraz skutków długoterminowych. Osadzenie mieli możliwość oglądnąć pokaz filmu "Uzależnienia", co miało na celu budowanie prawidłowych postaw wobec zażywania substancji psychoaktywnych. Ostatni element warsztatów odnosił się do promocji konstruktywnego spędzania czasu oraz świadomych wyborów w kontekście zdrowia.

tekst: szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej