W miesiącu grudniu bieżącego roku w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zakończył się ostatni cykl programu readaptacyjnego przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków "FENIKS"

Program zrealizowany był w niniejszym roku kalendarzowym trzykrotnie, a objętych zostało nim łącznie 25 skazanych, w następujących terminach:

1) 25.04.2019 - 21.05.2019

2) 09.08.2019 - 24.08.2019

3) 14.11.2019 - 03.12.2019

Podczas spotkań programowych osadzeni zapoznali się z obszerną wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień. Brali udział w zajęciach warsztatowych, w pracy grupowej oraz indywidualnej. W trakcie oddziaływań dowiedzieli się o wpływie substancji psychoaktywnych na wiele obszarów życia ludzkiego; zapoznali się z mechanizmami uzależnienia oraz jego rozwoju. Na przykładzie analizy przypadku pracowano nad wzbudzaniem autorefleksji oraz umiejętności samokontrolnych, samokrytycznych. Prezentowana wiedza była dostosowana do warunków zakładu karnego - osadzeni sporządzili plakat w tematyce korzystania z substancji zmieniających świadomość, brali udział w burzy mózgów, pracowali w grupach nad zagadnieniami kolejnych sesji. Podczas spotkań w ramach programu przedstawiali swoje stanowisko oraz dyskutowali na bieżąco w przedmiocie prezentowanej materii. Dodatkowo zapoznali się z zagadnieniami psychologicznymi i samorozwojowymi odnoszącymi się do poczucia własnej skuteczności, umiejscowienia kontroli, asertywności oraz roli emocji w życiu ludzkim. Mieli możliwość na bieżąco korzystać z kontaktu z psychologiem w zakresie profilaktyki uzależnień.

Program skierowany był do osób, o których uzyskano informacje o nadużywaniu alkoholu / stosowaniu narkotyków lub osób uzależnionych. Celem oddziaływań było kształtowanie samoświadomości, nabycie niezbędnej wiedzy na chwilę obecną oraz w kierunku przyszłościowym; osadzeni otrzymali informacje o miejscach, w których mogą otrzymać pomoc na wolności. Wskazywano na istotę pracy w sygnalizowanym obszarze problemowym, z podkreśleniem kontaktu wychowawczego i psychologicznego w ramach izolacji.

Osadzeni pozytywnie pracowali w ramach zajęć, dostrzegając korzyści ze stosowania nabytej wiedzy i umiejętności. Otrzymali niezbędne materiały informacyjne, edukacyjne.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej