25 sierpnia 2019 r. na placu za szkołą w Słońsku odbyły się Dożynki Gminne – Słońsk 2019, w których udział wzięła ppłk Patrycja Napierała - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożynkowym, który prowadzili Starostowie Dożynek pani Barbara Olszańska z Grodziska i pan Dariusz Czeredrecki z Głuchowa. O godz. 11:30 rozpoczęła się Msza Święta w intencji rolników, którą celebrowali Ksiądz Kanonik Jan Romaniuk oraz Ksiądz Proboszcz Kanonik Józef Drozd i Ksiądz Jan Bagiński.
Po Mszy starostowie dożynek przekazali na ręce Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Słońsk chleb dożynkowy z prośbą o podzielenie go wśród wszystkich zgromadzonych.
Następnie odbył się koncert dla żniwiarzy, który poprowadzili Zespół Kapela Tadka oraz Nowinianki.

Gmina Słońsk jest jednym z kontrahentów zewnętrznych zatrudniających osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju spotkania kształtujące wzajemną współpracę z lokalnymi samorządami. Obecność funkcjonariuszy Służby Więziennej na tego typu uroczystościach jest już tradycją i staje się doskonałą okazją do kształtowania właściwego wizerunku naszej formacji w oczach społeczeństwa.

 

Tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Zdjęcia: www.slonsk.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej