Bóg, Honor, Suwerenna, Godna i Niepodległa Ojczyzna

Starszy wychowawca kpt. Mariusz Dąbrowski w związku z prowadzonym w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku programem readaptacyjnym Święta państwowe i rocznice, symbole narodowe oraz wybitni Polacy upamiętnił wraz z osadzonymi tutejszej jednostki rocznicę ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r. z inicjatywy profesora Lecha Kaczyńskiego 1 Marca Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Niezłomna postawa bohaterów, którzy przeciwstawili się zarówno okupantowi niemieckiemu a następnie radzieckiemu i komunistom staje się wzorem dla każdego Polaka ceniącego sobie najwyższe wartości jakimi jest Bóg, Honor, Suwerenna i Niepodległa Ojczyzna oraz Godność.

To właśnie Żołnierze Podziemia Niepodległościowego m.in.Witold Pilecki, Emil Fieldorf, Danuta Siedzikówna, Łukasz Ciepliński, Zdzisław Broński, Hieronim Dekutowski, Zygmunt Szendzielarz itd. byli i są odzwierciedleniem najwyższych wartości poświecając swoje życie dla wolnej suwerennej Polski.

Tak pisał po osadzeniu w komunistycznej celi Łukasz Ciepliński, którego data śmierci jest obchodzona jako Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. "Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.

Wartości które posiadali Żołnierze Niezłomni a eksponowane w programie readaptacyjnym są wpełni przydatne w procesie resocjalizacji. Przytoczone powyżej słowa Łukasza Cieplińskiego oraz słowa "Inki" Zachowałam się jak trzeba są aktualne do dnia dzisiejszego i winny przemawiać do osadzonych tutejszej jednostki by postępowali zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, żyli uczciwie i sprawiedliwie i nie powracali do przestępstwa.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej