W ostatnią sobotę stycznia Oddział Zewnętrzny w Słońsku odwiedzili członkowie klubu motocyklowego Biker Church Europe.

Biker Church Europe to grupa motocyklistów - pasjonatów, którzy na swoich mechanicznych maszynach odwiedzają europejskie kraje. Jej członkowie to przedstawiciele wielu europejskich narodowości, głównie z krajów skandynawskich. W swoim motocyklowym życiu kierują się wartościami chrześcijańskimi oraz szacunkiem do Boga i innych ludzi.

Szczególnym zainteresowaniem członków grupy cieszą się osadzeni przebywający w zakładach karnych. Jest to powód, dla którego odwiedzają oni jednostki penitencjarne, spotykają się ze skazanymi głosząc im Słowo Boże i zachęcając do lektury Biblii. O tym, że w życiu każdego człowieka jest możliwa zmiana świadczą historie, którymi goście chętnie dzielą się ze słuchaczami.

Spotkanie członków Biker Church Europe z osadzonymi przebywającymi w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku cieszyło się sporym zainteresowaniem. Pochodzący ze Szwecji i Finlandii goście w towarzystwie polskich członków grupy wspólnie z osadzonymi modlili się, śpiewali i w pasjonujący sposób opowiadali historie swojego życia z Bogiem. Dla chętnych dostępne były darmowe egzemplarze "Biblii Motocyklisty" ze świadectwami osób, którym udało się zmienić swoje życie oraz historia Jezusa Chrystusa w formie komiksu.

 

Tekst: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Zdjęcia: szer. Marcin Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej