Skazani tworzą kącik zabaw dla swoich dzieci.

Skazanie na karę pozbawienia wolności ma na celu nie tylko ograniczenie wolności fizycznej, ale także wzbudzenie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Jednym z czynników wpływających na efektywność tych celów jest stan relacji skazanych z ich rodzinami, zwłaszcza z dziećmi. Rodzina jest jednym z najważniejszych źródeł wsparcia, akceptacji i motywacji dla osadzonych, którzy często czują się izolowani i odrzucani przez społeczeństwo. Dlatego skazani uczestniczą w programach readaptacji społecznej, które mają na celu poprawę relacji rodzinnych, wzmocnienia rodziny, zacieśnienia więzi, kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa, wzmocnienia pozycji rodzica odizolowanego od rodziny.

"Aktywna Rodzina" to program, który przygotowywał osoby pozbawione wolności do kontaktu z dzieckiem. Efektem działań w ramach programu, jest kącik zabaw umieszczony w pomieszczeniu, gdzie odbywają się cotygodniowe widzenia. Wyposażenie kącika zostało zmontowane i ułożone przez skazanych pod opieką starszego wychowawcy mjr. Piotra Melinisa - realizatora programu. W kąciku zabaw odbywać się będą także spotkania z dziećmi, podczas których skazani będa mogli pokazać dziecku swoje dobre strony, rozwijać zaufanie i współpracę oraz zapewnienić dziecku wsparcie emocjonalne.

zdjęcia: mjr Piotr Melinis

tekst: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej