W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 r. przebiegały pod hasłem "Tak łatwo utracić wolność, tak trudno ją odzyskać i zachować"

Starszy wychowawca mjr Mariusz Dąbrowski przybliżył przyczyny utraty wolności i państwowości w XVIII w.

Skutki utraty wolności naród Polski ponosił przez 123 lata. Dopiero sprzyjające okoliczności na arenie międzynarodowej czyli konflikt pomiędzy zaborcami oraz zabiegi dyplomatyczne twórców niepodległości J. Piłsudskiego, R.Dmowskiego i I. Paderewskiego sprawiły, że 11 listopada 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość.

Hasło obchodów miało wymiar nie tylko historyczny, ale dotyczyło także odbywających karę pozbawienia wolności skazanych. Poprzez nieprzestrzeganie porządku prawnego, poprzez nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych przez Sąd zostają skazani na kary pozbawienia wolności (utrata wolności).

Proces resocjalizacji w przypadku wysokich kar jest długotrwały i wymaga nabycia społecznie pożądanych postaw tak by cele kary pozbawienia wolności zostały osiągnięte.

 

Tekst: mjr Mariusz Dąbrowski

Zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej