Narodowe Święto Niepodległości to upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku

Od początku pandemii Oddział Zewnętrzny w Słońsku podejmuje szereg działań wspierających osoby pozbawione wolności w ZAKRESIE AKTYWNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ.

Tego typu oddziaływania nie mają na celu diagnozowania i kompensacji deficytów człowieka, lecz wykorzystania potencjału, który jest w nim ukryty. Umożliwiają rozwój osobisty skazanych poprzez twórczość własną i kontakt z kulturą, pokazanie im alternatywnych form spędzania czasu wolnego i korzyści płynących z takiej aktywności społecznej.

Nie inaczej było również w dniach 09.11.2020 r. – 13.11.2020 r. kiedy to w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. zorganizowano szereg konkursów dla skazanych związanych z Dniem Niepodległości m.in. KONKURS WIEDZY „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI”, KONKURS LITERACKI „ŻYCZENIA DLA POLSKI”, KRZYŻÓWKĘ TEMATYCZNĄ ORAZ KONKURS PLASTYCZNY pn. „NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Jednym z celów podjętej inicjatywy było umożliwienie skazanym „czynnego” uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości pomimo miejsca w którym obecnie się znajdują. Wartym podkreślenia jest fakt, że trudna, utrzymująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna nie przyćmiła aktywności osadzonych w zakresie rywalizacji w proponowanych projektach konkursowych.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej