W dniu 04.listopada na terenie Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląski odbyła się wizyta uczniów klas o profilu pedagogiczno-psychologicznych z Zespołu Szkół w Ozimku.

W trakcie spotkania z zastępcą Dyrektora ppłk Romanem Janowskim oraz zastępcą Kierownika Działu Penitencjarnego mjr Dariuszem Weberem uczniowie dowiedzieli się o warunkach odbywania kary pozbawienia wolności oraz zadaniach poszczególnych działów związanych z jej wykonaniem.

Starszy Psycholog kpt. Julia Świerczyńska-Ogłaza oraz starszy Wychowawca ppr. Karolina Domańska-Bednarek opowiedziały szczegółowo o pracy psychologa i wychowawcy Działu Penitencjanrego.

Uczniowie w trakcie oprowadzania po terenie jednostki mogli zobaczyć pawilon mieszkalny, świeticę, dekoratornię, salę widzeń, budynek kuchni, place spacerowe.
Kadra dział penitencjarnego odpowiedziała na pytania uczniów, które w większości dotyczyły możliwości zatrudnienia w strukturach Służby Więziennej.

Tekst.ppor. Karolina Domańska-Bednarek
Zdjęcia: mł. chor. Rafał Maj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej