W ubiegłą sobotę, osadzeni z sierakowskiej jednostki zaangażowali się w porządkowanie terenu przynależącego do domu dziecka w Sowczycach

Należy dodać, że nie jest to pierwsza tego typu akcja, ponieważ osadzeni cyklicznie udzielają się na rzecz placówki, co niewątpliwie jest ważnym elementem w procesie szeroko rozumianej resocjalizacji.

 

zdjęcia: ppor. Daria Szukalska 

tekst: ppor. Łukasz Pawlik 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej