W dniach 16-17 maja 2022r w Zabrzu funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim uczestniczyli w I Kongresie Readaptacji – Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, której temat przewodni stanowiły "Praktyczne wyzwania pracy readaptacyjnej".

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Pomost oraz Instytut Readaptacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Województwo Śląskie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Natomiast  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnie, które objęły kongres patronatem naukowym.                     

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Roman Janowski wraz z  przedstawicielami działu penitencjarnego  mieli możliwość bycia słuchaczami wystąpień i referatów,  a także mogli wziąć udział  w panelach praktycznych, które dotyczyły m.in. rozpowszechniania wiedzy dotyczącej systemowego wsparcia osób opuszczających zakłady karne, popularyzowania dobrych i sprawdzonych praktyk z zakresu readaptacji społecznej oraz  wymiany doświadczeń międzysektorowych w zakresie osiągania wymiernych efektów w pracy z osobami, które doświadczyły izolacji penitencjarnej.

Tekst: por. Teresa Kompala

Zdjęcia: archiwum prywatne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej