W ramach współpracy z Nadleśnictwem Lubliniec grupa 7 osadzonych z sierakowskiej jednostki, pod nadzorem funkcjonariuszy, włączyła się w sprzątanie terenów leśnych wokół jednostki. Osadzeni oczyścili przydrożne rowy na odcinku około 5 km.

Pozostawione w lesie śmieci są zagrożeniem dla żyjących w nim organizmów, rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić wodę, glebę, powietrze.
Sprzyjają ponadto rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów, mogą się również przyczyniać do rozprzestrzeniania się pożarów lasu.

Każdego roku leśnicy usuwaja z lasów ogrom śmieci, pomimo regularnych akcji związanych ze sprzątaniem Lasów Państwowych,
tony śmieci ponownie trafiają do lasu.

Osadzeni angażując się w sprzatanie lasów nie tylko przyczyniają się do redukowania odpadów w lasach, co ma korzyść dla środowiska, ale również społeczności lokalnej i osób odwiedzających lasy, kształtują w sobie również postawę osoby odpowiedzialnej za otaczający nas ekosystem, nabierają właściwych nawyków, uczą się przestrzegać norm społecznych.

 

Tekst i zdjęcia: por. Karolina Domańska-Bednarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej