Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności poprzez ich aktywizację zawodową.

Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Jednym z założeń programu są możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Kluczborku i Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim oprócz pracy odpłatnej na rzecz kontrahentów zewnętrznych pracują również nieodpłatnie na potrzeby samorządów lokalnych i instytucji z nimi związanymi. Obecnie w kluczborskiej jednostce skazani pracują na potrzeby Urzędu Gminy w Lipiu, Domów Pomocy Społecznej w Blachowni i Kluczborku, Zespołu Szkół w Bogdańczowicach, Szpitala Powiatowego w Kluczborku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku czy Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku. Osadzeni głównie wykonują prace porządkowe i remontowo-budowlane.

Praca dla skazanych to ważny element resocjalizacji, przez który osadzeni wyrabiają sobie nawyk pracy, kształtują właściwe postawy, przygotowują się do pełnego i prawidłowego powrotu do społeczeństwa. Pracujący osadzeni zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie, staż pracy i mogą również częściowo spłacić zaciągnięty „dług wobec społeczeństwa”.

 

Tekst: kpt. Piotr Patrzykowski

Zdjęcia: archiwum ZK

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej