W dniu 07.06.2022r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku Dyrektor mjr Tomasz Iwaniuk podpisał nową umowę w zakresie zatrudnienia osób osadzonych z właścicielem Z.P.H.U. „BRYTEX” Panem Janem Paliwodą.

Osadzeni zostaną zatrudnieni odpłatnie przy pracach ślusarsko – spawalniczych na terenie firmy.

Jest to podpisanie kolejnej umowy w ramach działań zmierzających do zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które wpisują się w ogólnopolski program „Praca dla więźniów”, którego podstawowym celem jest readaptacja społeczna osób przebywająca w jednostkach penitencjarnych.  Należy podkreślić, iż praca jest jednym z głównych procesów resocjalizacji, dająca możliwość rozwijania umiejętności zawodowych, a co najważniejsze korzystnie wpływa na szybszy powrót osób osadzonych do społeczeństwa.

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej