Z okazji przypadającego 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, święta ustanowionego w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO, w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim nasilamy działania w zakresie kształtowania postaw szacunku, akceptacji i tolerancji.

W ramach programu resocjalizacji pt. ''Uprzedzenia i Dyskryminacje'', prowadzonego przez st.wychowawcę por. Mateusza Dąbrowicza, promowano prawa człowieka i zachęcano do ich poszanowania w odniesieniu do wszystkich, bez względu na różnice rasy, płci, języka czy wyznania.

Ponadto program sprzyja zapoznaniu się z głównymi objawami i formami dyskryminacji, pozwala na nawiązanie właściwych relacji z osobami dyskryminowanymi, dostarcza wiedzy o instytucjach i osobach świadczących pomoc osobom dyskryminowanym.

Udział w zajęciach umożliwia zapoznanie z przepisami prawa krajowego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej.

Wśród jego celów znajduje się również zgłębianie wiedzy przez uczestników na temat zwalczania, przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii oraz wykształcenia wśród skazanych szeroko pojętej kultury tolerancji.

Tekst i zdjęcia: por. Karolina Domańska-Bednarek
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej