Z okazji przypadającego na dzień 20 października Międzynarodowego Dnia Mediacji w Zakładzie Karnym w Kluczborku oraz Oddziale Zewnętrznym w  Sierakowie Śląskim, wzorem lat ubiegłych, ponownie przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą polubownego rozwiązywania konfliktów.

Przygotowano gazetki informacyjne, promowano ideę alternatywnego rozwiązywania sporów. Wskazano również na korzyści płynące z udziału mediatora w postępowaniach cywilnych, karnych oraz znaczenia postępowania mediacyjnego już po zapadnięciu wyroku.

Polubowne rozwiązanie konfliktów, dążenie do nieantagonistycznego udziału stron w toczących sie sporach, często jest niemożliwe. To dzięki mediacjom udaje się wypracować satysfakcjonujące obie strony konfliktu rozwiązanie, które dzięki ich udziałowi w jego tworzeniu jest trwałe i pozwala na poprawe relacji na długie lata.

Promowanie mediacji wśród osadzonych pozwala na dostarczenie im wiedzy na temat istnienia rozwiązań konfliktów w sposób polubowny, przy udziale bezstronnego mediatora. Ukazuje korzyści jakie płyną z procesu mediacji dla każdego z uczestników, przyczynia się do pokazania alternatywnej drogi rozwiązywania konfliktów bez uczestniczenia w sprawach sądowych.
 

Tekst i zdjęcia: ppor. Karolina Domańska-Bednarek

Artykuły z gazetki więziennej Tam i Tu: ppor. Kamil Fabjan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej