Z inicjatywy mł. wychowawcy ds. zajęć kulturalno-oświatowych mł. chor. Rafała Maj, w ramach programu resocjalizacji przeprowadzono zajęcia praktyczne dla osadzonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia poprowadzili: Wojewódzki Koordynator do spraw Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu, kapitan Artur Maj oraz pielęgniarz-ratownik Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Oleśnie, Pan Wojciech Poniatowski.

W trakcie zajęć przypomniano podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zaprezentowano zasady użycia defibrylatora.

Osadzeni mieli możliwość sprawdzenia zdobytej w ramach poprzednich zajęć wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne działania na fantomach.

Dzięki współpracy z profesjonalistami w tym zakresie, poziom dostarczanej uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności jest bardzo wysoki.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem w grupie osadzonych, których zaangażowanie w trakcie trwania zajęć jest oceniane jako znaczne.

Tekst i zdjęcia:
ppor. Karolina Domańska-Bednarek


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej