W dniach 15-16 marca br. grupa funkcjonariuszy z kluczborskiej jednostki uczestniczyła w Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Ozimku.

Przedstawiciele Służby Więziennej opowiadali młodzieży, która stoi przed wyborem dalszej edukacji, na temat pracy i zawodu funkcjonariusza w jednostkach penitencjarnych. Zachęcali do wyboru nowo powstałego od września br. kierunku o profilu psychologiczno – pedagogiczno – resocjalizacyjnym w Szkole Zawodowej w Ozimku oraz przedstawili ofertę edukacyjną po zakończeniu szkoły ponadpodstawowej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczniowe mieli również możliwość poznania obsługi niektórych środków przymusu bezpośredniego jakie obowiązują w Służbie Więziennej oraz zapoznać się ze środkami ochrony osobistej.

W drugim dniu uczniów w szkole odwiedził czworonożny funkcjonariusz naszej jednostki Nadir wraz ze swoim przewodnikiem, który opowiedział o ich wspólnej służbie.

Spotkania z Naszymi funkcjonariuszami cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Z czego jesteśmy dumni.

Dziękujemy dyrekcji szkoły za zaproszenie.

 

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjęcia: por. Karolina Domańska – Bednarek, ppor. Kamil Fabjan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej