Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Sieradzu w teorii i praktyce promuje świadomość ekologiczną.

Administracja sieradzkiej jednostki penitencjarnej propaguje i wdraża w życie postawy oraz zachowania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Przykłady właściwego postępowania w tym obszarze widać również w oddziale zewnętrznym sieradzkiego zakładu karnego, który od lat popularyzuje idee proekologiczne i stawia na tzw. " zielone '' inwestycje i inicjatywy, które nie zaburzają równowagi ekologicznej otaczającego nas ekosystemu.

W 2016 roku zrealizowana została termomodernizacja OZ ZK Sieradz dofinansowywana prawie 350 tys. zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu wykonano instalację solarną przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymieniono kocioł węglowy centralnego ogrzewania na kocioł opalany eko-groszkiem, zmieniono instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono również kompleksową termomodernizację budynków pawilonów mieszkalnych i administracji. W roku bieżącym zakupiono zbiorniki na wodę deszczową, dzięki czemu poza efektem ekologicznym uzyskano również wymierne oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia wykorzystania zużycia wody wodociągowej.

Poza naocznymi efektami działalności proekologicznej zakładu, jednostka czerpie również inne, niewymierne korzyści wynikające z przyjętej polityki promującej wartości ekologiczne. Profity te wynikają z prowadzonej edukacji ekologicznej osadzonych. Obejmuje ona min. realizację kolejnych edycji programu resocjaliizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych pn. ''JESTEM EKO'', rokroczne aktywne uczestnictwo sieradzkiej Służby Więziennej w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie Świata ”, czy cykliczną organizację eko-prelekcji dotyczących prawidłowej segregacji odpadów oraz poszanowania środowiska naturalnego. Dzięki temu osadzeni opuszczający mury sieradzkiego zakładu karnego uzyskują właściwą wiedzę i nawyki, które kształtują poczucie ich współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne, dbałość o przyrodę, a także podnoszą szeroko rozumianą eko-świadomość skazanych.

 

Tekst kpt. Michał Bogus

Zdjęcia mjr Włodzimierz Zaustowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej