Współpracujący społecznie z Aresztem Śledczym w Poznaniu Adam Suwart w dniu 01 czerwca 2017 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Adam Suwart został odznaczony za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci najnowszej historii Polski. W niewielkim odstępie czasu Prezydent Miasta Poznania na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Adama Suwarta Społecznym Opiekunem Zabytków.

W obu przypadkach doceniona została m.in. działalność Adama Suwarta na rzecz resocjalizacji osadzonych poprzez popularyzowanie wśród nich wiedzy o najnowszej historii Polski i informacji o dziedzictwie kulturowym Poznania, w tym o zabytkach. Aktywność ta stanowi wsparcie ustawowych zadań Służby Więziennej w zakresie pracy kulturalno-oświatowej i wychowawczej, służącej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Polega ono m.in. na organizacji zajęć terenowych, wzbogacających wiedzę o lokalnym dziedzictwie historycznym i narodowym, organizacji spotkań ze świadkami historii oraz aktywności upowszechniających kulturę w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na karalność.

 

Tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

Foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej