Skazani wraz z wychowawcą Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie wybrali się na wycieczkę rowerową w ramach programu „Poznaj naszą okolicę”.

Podziwiając przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego udaliśmy się pod kamień pamiątkowy – Głaz Leśników (uznany za pomnik przyrody decyzją z dnia 30 października 1965 roku). Jego wysokość wynosi 4 m, obwód 10,5 m, szerokość 1,53 m, a waga ponad 20 ton. Na obecnym miejscu stoi od 1966 roku. Wyryto na nim następującą inskrypcję:

„Leśnikom polskim - obrońcom Ojczyzny i bogactw leśnych kraju w 1000-lecie Państwa Polskiego – Polskie Towarzystwo Leśne - 1966”.

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został w 1957, utworzono w nim 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy.

Celem wycieczki była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na zadania związane z szeroko pojętą misją ochrony przyrody.

tekst: kpt. Magdalena Bladocha, ppor. Mariusz Szymański

foto: kpt. Magdalena Bladocha

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej