W Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie doszło do naruszenia porządku przez 6 skazanych, którzy wzywali do zbiorowego nieposłuszeństwa.

Przebieg zdarzenia

Osadzeni w dniu 28.11.2017 r. zabarykadowali korytarz na 2 piętrze budynku. O godzinie 10.05 Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu w areszcie i podległych oddziałach zewnętrznych, wzmocnieniu systemu ochrony Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie. Powiadomiono Stanowisko Dowodzenia Dyrektora Okręgowego w Poznaniu, KMP w Poznaniu i KM PSP w Poznaniu. Cały teren zabezpieczyli funkcjonariusze Policji. Wobec agresywnych skazanych konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Wcześniejsze negocjacje nie doprowadziły do zmiany zachowania osadzonych.

Po przywróceniu porządku okazało się, iż osadzeni chwilę wcześniej zaprószyli ogień, w związku z tym konieczne było ewakuowanie wszystkich osób z budynku oraz opanowanie pożaru przez przybyłe na miejsce jednostki PSP. Sytuację zamieszania wykorzystał jeden z osadzonych, który w czasie ewakuacji budynku został wyprowadzony na boisko. Podjął próbę ucieczki z terenu jednostki, udało się jemu pokonać ażurowe ogrodzenie, jednak po przebiegnięciu 20 metrów w kierunku drogi publicznej, słysząc ostrzeżenie o możliwości użycia broni palnej, położył się twarzą do ziemi.

Zakończenie

O godzinie 13.00 w jednostce zapanował spokój. Osadzeni biorący udział w naruszeniu bezpieczeństwa oddziału zewnętrznego zostali przewiezieni pod odpowiednio wzmocnionym konwojem do Aresztu Śledczego w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż powodem naruszenia porządku przez 6 osadzonych na terenie jednostki było ograniczenie przez administrację zakładu karnego możliwości korzystania z przepustek. Natomiast powodem ucieczki skazanego była obawa przed konsekwencjami za spowodowanie naruszenia porządku jednostki penitencjarnej.

Brzmi jak dobry scenariusz filmu?

28.11.2017 r., na terenie Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie odbywały się szczegółowo zaplanowane ćwiczenia ochronne przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Powód

Celem ćwiczeń było, doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi przez dowodzącego ćwiczeniami. Doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi przez dowódców poszczególnych grup interwencyjnych, sprawdzenie umiejętności działania kadry kierowniczo-dowódczej w sytuacjach zagrożenia. Istotnym było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynacji funkcjonariuszy SW z PSP i Policją oraz ćwiczenie umiejętności likwidacji zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki oraz zgodnego z prawem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy SW.

Sprawcy

Działaniami ochronnymi kierował ppłk Bogumił Pachulski- Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu, zastępcą był por. Marcin Nowicki- Starszy Inspektor Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu.

Efekt

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, uwagami obserwatorów, dowódców grup interwencyjnych, kierownictwa Aresztu Śledczego. Całe ćwiczenia okazały się bardzo widowiskowe i realistyczne. Przybyły 3 wozy strażackie, które gasiły pożar na dachu budynku oraz w jego wnętrzu, kilka radiowozów Policyjnych zabezpieczających ruch przy jednostce, samochody operacyjne SW. Na terenie jednostki oraz w jej otoczeniu tego dnia ćwiczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy którzy w sposób profesjonalny opanowali sytuację.

 

tekst: szer. Marlena Przybył, ppor. Mariusz Szymański

zdjęcia: kpt. Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej