Osadzeni z OZ w Rosnowie i OZ w Poznaniu uczestniczyli w niesamowitym przedsięwzięciu realizowanym przez reżysera Janusz Stolarskiego.

Projekt zrealizowano wspólnie z uczestnikami pracowni teatralnych działających przy „Domach pod fontanną”. Są to dwa ośrodki zajmujących się rehabilitacją społeczno – zawodową osób po kryzysach psychicznych. Grupa przyjęła nazwę „Teatr pod fontanną”. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach zamkowego programu TEATR POWSZECHNY.

Skazani mieli okazję oglądać grupę „Teatr pod fontanną” w wystawianej wcześniej „Niszy”, teraz z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli „Wesele”. Spektaklowi towarzyszyła rytmiczna ludowa muzyka grana na żywo i taniec. Osadzeni uczestniczący w programie resocjalizacji TEATR, szczególnie zwracali uwagę na swobodę w poruszaniu się po scenie aktorów amatorów. Zastanawiali się na ile sami będą potrafili odnaleźć się przed publicznością.

Celem zajęć była nie tylko edukacja kulturowa, duży nacisk położony został na poszanowanie i docenienie działalności osób, które borykają się z różnymi problemami, a mimo to pokonują trudności, przełamują bariery.

 

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

zdjęcia: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej