Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Służba Więzienna ma być nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli.

W ramach realizacji "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020" zakupiono zespół prądotwórczy o mocy 44 kVA na potrzeby oddziału Zewnętrznego w Rosnowie. Nowy agregat pokryje 100% zapotrzebowania na energię elelktryczną jednostki przez 14 godzin na jednym tankowaniu.

Wykonano również roboty budowlane ze środków celowych polegające na remoncie dachu dwuspadowego budynku mieszkalnego i kuchni – parter o łącznej powierzchni 365 mkw. Dokonano wymiany oświetlenia zewnętrznego LED oraz zwiekszono ilości latarnii o teren boiska sportowego. Nastąpiło zwiększenie ilości kamer monitorujących nieustannie sytuację w jednostce, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa. Na bieżaco prowadzone są remonty oddziałów mieszkalnych

 

Planowane działania na 2018 rok:

-modernizacja ogrodzenia zewnętrznego,

-wymiana drzwi i futryn w celach mieszkalnych,

-bieżące remonty cel,

-remont kuchni i łaźni.

 

 

kpt. Magdalena Bladocha, ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej