Major Małgorzata Tyrakowska miała okazję gościć w TVP3, w programie Lustra, w którym opowiedziała o realizowanym wspólnie z Adamem Suwartem, dziennikarzem, publicystą i opiekunem miejsc pamięci oraz Stowarzyszeniem „Łazęga Poznańska” projekcie.

Areszt Śledczy w Poznaniu realizuje projekt „Osadzeni w mieście”, nad którym patronat medialny objęła TVP 3 oddział w Poznaniu, a partnerem zostało Wydawnictwo Miejskie Posnania. Głównym celem projektu jest wzbogacenie wiedzy historycznej, zaszczepienie szacunku dla zabytków i dziedzictwa kulturowego, prezentowanie postaw bohaterskich oraz pozytywnych wzorów społecznych i obywatelskich, a tym samym wzmacnianie w osadzonych procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej.

W ramach realizacji projektu osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych Aresztu Śledczego w Poznaniu zapoznają się z historią, zabytkami miasta Poznania, regionu i dziedzictwem kulturowym. Projekt ma cechy edukacji historycznej i jego zadaniem jest wzbogacenie wiedzy o najnowszej historii Polski w kontekście rocznic: stulecia odzyskania niepodległości i stulecia wybuchu powstania wielkopolskiego. Szczególny nacisk położony jest na rolę Poznania dla obydwu wydarzeń rocznicowych.

Link do wydarzenia: tutaj

 

ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej