Skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim, uwiecznione na reprodukcjach malarstwa Leona Prauzińskiego.

Osadzeni poznali historię młodego malarza, którego obrazy ilustrowały powstańcze wydarzenia, a który to w 1940 roku został zamordowany przez hitlerowców w poznańskim Forcie VII. Wszystkie obrazy Prauzińskiego zostały przez Niemców zniszczone, zachowały się jedynie reprodukcje w formie przedwojennych pocztówek.

Zwiedzanie rozpoczęło się od obejrzenia Odwachu na Starym Rynku, dzisiejszym Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Pod tablicą upamiętniającą zawieszenie sztandaru na wieży ratuszowej w 1918 roku osadzeni wysłuchali związanej z tym historii. Kolejnym etapem były miejsca, w których mieściło się Naczelne Dowództwo Powstania, ul. Wrocławska i św. Marcin. Odwiedzono Pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich na Placu Wielkopolskim, miejsce przysięgi wojskowej Armii Wielkopolskiej, tablicę śmierci pierwszej ofiary powstania, Franciszka Ratajczaka. Wysłuchali historii związanej z walką o most Chwaliszewski, obejrzeli Hotel Bazar, z którego przemawiał do powstańców w grudniu 1918 roku Ignacy Jan Paderewski.

Idąc ku Pomnikowi Powstania Wielkopolskiego wycieczka przeszła ulicą Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania. Tam też zrodził się pomysł opracowania noty biograficznej dowódcy na tablicę informacyjną. Wniosek o przygotowanie takiej tablicy zostanie złożony w urzędzie Miasta Poznania.

Zwiedzanie miasta związane z Powstaniem Wielkopolskim stanowi pierwszy etap przygotowania przez osadzonych gry miejskiej.

Zajęcia terenowe przeprowadził przewodnik po Poznaniu, opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Adam Suwart, we współpracy z partnerem projektu Stowarzyszeniem Łazęga Poznańska.

Patronat medialny nad projektem „Osadzeni w mieście” sprawuje TVP3 Poznań. Partnerem jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.

 

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej