10 czerwca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odbyli kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Teatralnym ANTRAKT, finansowany przez Urząd Miasta Poznania. Tym razem celem było Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956. Wprowadzenie do tematyki historycznej pierwszego w Polsce Ludowej zrywu ludności przeciwko komunistycznej dyktaturze, jakim był Czerwiec 1956, dokonał Adam Suwart, przewodnik po mieście Poznań. Osadzeni  zapoznali się ze zgromadzonymi pamiątkami, obejrzeli film, opowiadający o wydarzeniach sprzed 61 lat.
Po wizycie w Muzeum cała grupa na zaproszenie Pani Dyrektor Teatru Ósmego Dnia udała się do siedziby teatru, gdzie odbyła się próba przed uroczystością otwarcia w Poznaniu skweru Jana Suwarta, zaplanowaną na 27 czerwca bieżącego roku. Osadzeni z OZ w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przygotowują oprawę artystyczną uroczystości otwarcia skweru we współpracy z Władzami Miasta Poznania, Teatrem Ósmego Dnia i Stowarzyszeniem Jana Suwarta.

mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej