Osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie objęli społeczną opieką grób Olgierda Muśnickiego, pilota wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej.

Osadzeni z oddziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli kolejną edukacyjną wyprawę w ramach projektu „Osadzeni w mieście”. Głównym celem był Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu na Cytadeli, a konkretnie Kwatera Lotników. Osadzeni wysłuchali historii pochowanych tam żołnierzy. W ciągu roku osadzeni wykonają inwentaryzację historyczną cmentarza, a w porozumieniu z zarządcą nekropolii przeprowadzą prace porządkowe.Pierwszym zadaniem osadzonych było odnalezienie mogił konkretnych lotników i sprawdzenie wszystkich danych widniejących na tablicach, czy są zgodne z dostępnymi materiałami historycznymi. Kolejne zadanie to ustalenie mogił na których nie ma tablic.

Grób Olgierda Muśnickego, syna generała Józefa Dowbora-Muśnickego - dowódcy powstania wielkopolskiego i brata porucznik Janiny Lewandowskiej, jednej z nielicznych kobiet w Wojsku Polskim, zamordowanej w Katyniu, został objęty przez osadzonych społeczną opieką.

Projekt „Osadzeni w mieście” jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Łazęga Poznańska, Wydawnictwem Miejskim Posnania pod patronatem medialnym TVP 3 Poznań.

Link do wydarzenia: tutaj

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański, mjr Jan Kurowski

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej