Dnia 6 czerwca osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli zajęcia edukacyjne w dawnym Zamku Cesarskim w Poznaniu. Spotkanie, prowadzone przez przewodnika po Poznaniu Adama Suwarta, było kolejnym z cyklu: „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Projekt realizowany jest przez Areszt Śledczy w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralnym ANTRAKT, a dofinansowany został ze środków miasta Poznania.
Podczas zajęć osadzeni zwiedzili rozległy budynek dawnego Zamku Cesarskiego, zapoznając się z historią zmagań Narodu Polskiego z germanizacją pod zaborem pruskim i pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Zwiedzając otoczenie budowli, osadzeni obejrzeli inne zabytkowe budynki Poznania, m.in. gmachy Teatru Wielkiego, d. Akademii Królewskiej (dziś Aula Uniwersytecka) oraz d. Komisji Kolonizacyjnej.
Uczestnicy zajęć otrzymali nieodpłatne materiały edukacyjne na temat historii Poznania, przekazane przez Wydawnictwo Miejskie POSNANIA.

mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej