W Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu odbył się kurs technologa robót wykończeniowych.

logo power.jpg

W kursie brało udział dwunastu osadzonych. Były to osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności praktycznych i podniesieniem poziomu kompetencji zawodowych w pracach budowlanych wykończeniowych uwzględniających zastosowanie nowoczesnych materiałów, technologii i specjalistycznego sprzętu. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do realizacji prac budowlanych wykończeniowych.

Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin końcowy i otrzymali stosowne zaświadczenia. W ramach kursu wyremontowano łazienkę oraz odświeżono ogrodzenie zewnętrzne.

Skazani zyskali także większe możliwości poszukiwania ofert zatrudnienia po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej.

 

 

mjr Krzysztof Bladocha / ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej