Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego wprowadza się następujące ograniczenia:

Po otrzymaniu zgody sedziego penitencjarnego, na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu i podległych Oddziałów Zewnetrznych, przedłuża się do odwołania okres trwania następujących ograniczeń:

  • wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń;
  • wstrzymanie odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;
  • wstrzymanie zatrudnienia osadzonych poza terenem Aresztu Śledczego w Poznaniu i podległych oddziałów zewnętrznych.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej