Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego wprowadza się następujące ograniczenia:

1. Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu i podległych Oddziałów Zewnetrznych na okres 7 dni, z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

  • udzielanie osadzonym widzeń;
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Poczawszy od dnia 19 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu i podległych Oddziałów Zewnetrznych, na okres 7 dni, z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się: 

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Poznaniu podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej