"Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć" Albert Einstein

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia. Wiąże się z licznymi akcjami, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. W ramach programu readaptacji społecznej "Segregacja śmieci" grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie udała się wraz z wychowawcą posprzątać pobliskie tereny gminy Komorniki. Tym razem sprzątaliśmy tereny wokół zbiorników wodnych. Inicjowanie takich działań ma na celu nie tylko wyrobienie u skazanych nawyku dbania o środowisko, segregowanie surowców, ale też uczy różnych form pożądanych zachowań, takich jak współpraca, aktywne (społecznie pożyteczne) spędzanie czasu wolnego, niesienie pomocy...

 

 

tekst: kpt. Magdalena Bladocha, ppor. Mariusz Szymański

foto: kpt. Magdalena Bladocha

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej