12 maja 2018 roku w nad poznańską Maltą odbył się VII Bieg Na TAK organizowany przez Stowarzyszenie Na TAK.

Na bazie podpisanego ze stowarzyszeniem porozumienia osadzeni z Aresztu Śledczego w Poznaniu, Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu i Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie pod opieką wychowawców aktywnie wspomagali organizatorów w dniu biegu. Przygotowywali trasy, kierowali biegaczami, pomagali w przygotowaniu całego zaplecza, oferowali pomoc każdemu, kto jej w danym momencie potrzebował, a nawet towarzyszyli niektórym uczestnikom podczas trasy. Jak co roku cieszyła wszystkich współpraca z zaprzyjaźnionym już z nami Arturem Kujawińskim, poznańskim ultramaratończykiem, który dowodził sportową częścią imprezy.

Ideą Biegu Na TAK jest wspólna rywalizacja i aktywność sportowa bez względu na stopień sprawności uczestników. W biegu biorą udział dzieci, dorośli, amatorzy, sportowcy, osoby niepełnosprawne.

Celem udziału osadzonych w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie lub na jego rzecz jest integracja ze środowiskiem lokalnym i bezinteresowne działanie na rzecz, tych którzy bardziej potrzebują wsparcia i pomocy. Udział w takich przedsięwzięciach niesie ze sobą niewymierne korzyści emocjonalne dla osadzonych, o czym chętnie potem mówią i co podkreślają.

 

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej