Zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem ZK

Od zarania dziejów człowiek, z natury swej religijny, potrzebował miejsc, w których szczególnie mógł odkrywać swojego Boga i nawiązywać z nim kontakt duchowy. Dlatego wychowawca Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu zorganizował dla skazanych zajęcia kulturalno – oświatowe poza terenem ZK, gdzie skazani mięli możliwość zwiedzania zabytków – kościołów w Radomiu oraz wzięli udział w mszy św. Podczas zajęć K.O. skazani zobaczyli m.in. Kościół pw. św. Wacława, który znajduje się na wzgórzu staromiejskim (161,5 m n.p.m.) i jest najstarszym zachowanym radomskim kościołem. Powstał w XIII wieku z fundacji Leszka Białego lub Bolesława Wstydliwego. Pierwotnie był to budynek drewniany. Na początku XIV wieku na jego miejscu wzniesiono jednonawowy kościół murowany o wymiarach 9×15 m (obecne prezbiterium) oraz Radomską farę, czyli kościół pw. św. Jana Chrzciciela, który został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego, który w połowie XIV w. lokował Nowy Radom. Budowa kościoła przebiegała w latach 1360 - 1370, natomiast pierwsza wzmianka o parafii znajduje się w wykazie świętopietrza z roku 1373. Pierwotny kościół zbudowany został w stylu gotyckim, z czerwonej cegły.

Tekst i zdjęcia: por. Marcin Burkiewicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej