W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu skazani zapoznali się z wystawą S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz

Stop Niewolnictwu - to kampania przeciw handlarzom i łowcom dusz pn.: „S.O.S Przeciwko handlarzom i łowcom dusz”, której współorganizatorami są Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Stołeczna Policji, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Armia Zbawienia, Punkt Weryfikacji Ofert Pracy oraz Gazeta Codzienna Fakt.

Z wystawą - kampanią społeczną, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi i współczesne niewolnictwo przez ostatnich kilka dni mięli możliwość zapoznać się skazani odbywajacy karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu. Po zapoznaniu się z nią wielu z nich zrozumiało jak wielką krzywdę wywołuje handel ludźmi, który jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marcin Burkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej