Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Placówce Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznej w Goździkowie.

Kadra OZ Radom przybliżyła wychowankom Ośrodka restrykcyjne zasady panujące w zakładzie karnym. To jak wygląda dzień w więzieniu, jakie panują tam zasady wywarło na młodzieży duże wrażenie. Kluczowym elementem spotkania było świadectwo osoby odbywającej karę pozbawienia wolności. Przedstawiona przez osadzonego historia jego życia oraz sytuacji, których doświadczył podczas kilkunastu lat odbywania kary pozbawienia wolności była dla młodzieży żywą lekcją wychowawczą. Skazany na podstawie własnych przeżyć wskazał słuchaczom wartości, które warto pielęgnować w życiu, a tym samym motywował młodzież do przestrzegania prawa i moralnych zachowań.

Wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie otrzymali na zakończenie spotkania drobne upominki świąteczne wykonane, w ramach programu resocjalizacyjnego, przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Radomiu.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.

http://www.mosgozdzikow.przysucha.pl/gal101.html

Tekst: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Zdjęcia: mł. chor. Kamil Jastrzębski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej