W Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizowano szkolenie dla kadry penitencjarnej w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi.

Kadra penitencjarna to funkcjonariusze pełniący służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. To właśnie na tych osobach spoczywa największa odpowiedzialność resocjalizacji skazanych. Aby pomóc skazanym z niepełnosprawnością kadra działu penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Radomiu wzięła udział w szkoleniu „Postępowanie z osobami niepełnosprawnymi”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Panią Annę Wandzel.

Dziękujemy za przekazaną wiedzę. Z pewnością ułatwi ona pracę ze skazanymi, którzy wymagają szczególnie zindywidualizowanych oddziaływań penitencjarnych.

 

Tekst: st. szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Zdjęcia: por. Tomasz Nowoświatłowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej